Cílem projektu byl uspořádat odborný kurz pro mladé výtvarníky a architekty, kteří studují výtvarné a architektonické obory. Na české straně se jedná o studenty, kteří jsou členy spolku žadatele, mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Na straně německé se jedná o studenty, mající trvalé bydliště v okresu Sächsische Schweiz – Osterzgebirge a studují na specializovaném Gymnasiu Marienberg ve druhých ročnících.

U studentů chceme díky tomuto tématu budovat předpoklady pro to, aby byli schopni posoudit vztahy krajiny a průmyslové architektury při pozdější vlastní tvůrčí práci.

Obě skupiny studentů budou při komunikaci zdokonalovat jazykové dovednosti. Samotný kurz proběhl v lokalitě Opárno v termínu 13-19/ 6/2022.

Předcházela 2 vzájemná přípravná setkání, a to v Ústí nad Labem a Oparně. V rámci těchto setkání došlo k osobním seznámením, přípravě teoretických komponentů semináře a praktických cvičení v industriálních objektech Litoměřicka.

Hlavním zaměřením projektu bylo:

  1. prezentace potenciálu opuštěných továren (zejména textilek, skláren a strojíren) v oblasti mezi městy Lovosice a Litoměřice pro zvýšení zaměstnanosti v regionu
  2. vizuální ztvárnění a grafické návrhy možných přestaveb těchto objektů
  3. zpřístupnění těchto návrhů možným investorům V rámci kurzu proběhnou krom odborných aktivit také interaktivní jazykové večery, dvojjazyčné hodnotící komentáře, fotosoutěž, veřejná prezentace pro obyvatele Mikulášovic a volnočasové aktivity (atletika, volejbal, lukostřelba). Spolupráce, která má letos již 5letou tradici, bude základem pro setkávání mladých odborníků z řad obou partnerů i pro další období, kdy bude recipročně volen český a německý region.

Oba partneři mají připraveny plány setkávání do roku 2023 v těchto oblastech: 1. Aktivní spolupráce s Hospodářskou komorou při propagaci reaktivace zmíněných objektů 2. Aktivní spolupráce s orgány státní správy v zájmovém regionu a součinnost s místními aktivitami pro revitalizaci 3. Setkávání mladých lidí z řad obou žadatelů s cílem poznávání pohraničí, jazykové výměny a sportu.

Projekt Euroregion Mezinárodní setkávání žáků středních škol se zájmem o výtvarné umění EEL-0778-CZ – závěrečná zpráva