Po letním soustředění se budeme věnovat klasickým činnostem:

  1. Schůzkám v přírodě s cílem její ochrany
  2. Dobytí Milešovky s přespáním
  3. Výchově nových vedoucích dětských skupin
  4. Zásadám zdravé výživy pro mladé – edukativní přednášky
Podzimní činnost 2019