V roce 2020 nemohl být realizovaný žádný pobytový tábor díky covidové pandemii. Bylo rozhodnuto pokračovat ve školících aktivitách malého rozsahu s dodržením přísných bezpečnostních opatření.

Duben 2020 Vlastějovice

Září 2020 Mikulášovice

Camp Slunce – činnost 2020