Camp Slunce

Táborák

Camp Slunce je spolek, zabývající se pořádáním vzdělávacích a volnočasových aktivit pro mládež ve věku 5-30 let. Pro cílovou skupinu jsou pořádány akce, směřující ke kladnému vztahu k přírodě, k její ochraně, pobytu v ní, environmentálním aktivitám, kolektivnímu soužití. Členská základna je složena ze žáků základních a středních škol na Lovosicku a Ústecku. V současnosti máme 157 aktivních členů.

Naši členové 5-15 let se učí souznít s přírodou, s kolektivem.

Naši členové 15-30 let pracují, jako instruktoři pionýrských a skautských skupin, výchovní a odborní lektoři na letních a podzimních táborech, organizovanými na Lovosicku, Litoměřicku a Ústecku.

Subjekt žadatele byl založen 18. června 2002. do roku 2006 bylo jeho hlavní náplní realizace volnočasových aktivit pro děti z Teplicka do 15 let s vadami řeči. Byly organizovány pobyty a hry v přírodě s aplikací logopedických cvičení. Od roku 2007 byl okruh činnosti rozšířen na zdravé děti a mládež z okresů Teplice a Ústí nad Labem a činnost dostala pravidelný charakter.

Vznikly 4 dětské skupiny s možností volného členství, které se pravidelně scházely v přírodě, učili se jí poznávat, hrály zálesácké hry, nocovaly pod širým nebem. Od roku 2011 se počet pravidelných účastníků akcí pohyboval mezi 80 – 120 dětmi, subjekt začal pořádat týdenní letní pobyty s charakterem táborů, kdy byl více posílený kolektivní život.

V roce 2013 byla ukončena část činnosti, týkající se logopedické terapie. Volnočasové aktivity probíhaly do roku 2018, kdy bylo rozhodnuto o změně sídla a názvu subjektu. Charakter činnosti nedoznal žádných změn, pouze byl teritoriálně přesunut do okresu Ústí nad Labem.