5. 4. 2022 Úvodní přípravné jednání projektu, aktualizace aktivit v rámci nutné změny původní žádosti, rekapitulace kompetencí vedení projektu z obou stran, včetně zástupců. Stanovení úkolů odborných instruktorů, Neugersdorf Das erste Vorbereitungstreffen des Projekts, Aktualisierungsaktivitäten im Rahmen der notwendigen Änderungen des ursprünglichen Antrags, Rekapitulation der Projektmanagementkompetenzen von beiden Seiten, einschließlich Vertretern. Festlegung der Aufgaben von Fachtrainern, Neugersdorf

10. 6. 2022 Pěší putování s vlastivědným výkladem Spreeparkem kolem výběhu daňků, prohlídka muzea – jednoho z nejstarších podstavkových domů v Horní Lužici (Neusalza Spremberg) s výstavou dobové tesařské a tkalcovské práce. Wanderung mit landeskundlichen Führung durch Spreepark, und Damwild Gehege Friedesdorf. Besichtigung Museum Reiterhaus Neusalza Spremberg – eins der ältesten Umgebindehäuser der Oberlausitz mit der Aufstellung der Zimmermans und Weberarbeit

20.6 2022 Příprava objektu pro pobytovou akci Oparno místo objektu Tomášov – sportoviště, audiovizuální technika, nocleh, Oparno. Vorbereitung des Objekts für die Veranstaltung Oparno Aufenthalt anstelle des Objekts Tomášov – Sportplatz, audiovisuelle Ausstattung, Unterkunft, Oparno

21. 6. 2022 Start pobytové akce v objektu Oparno Příjezd dětí, ubytování, rozdělení do skupin, seznámení s okolím, rozcvičení na zítřejší sportovní den, česko-německá setkání s diskuzí v rámci zahajovacího táboráku Beginn der Aufenthaltsveranstaltung im Oparno-Objekt Ankunft der Kinder, Unterbringung, Einteilung in Gruppen, Kennenlernen der Umgebung, Aufwärmen für den morgigen Sporttag, tschechisch-deutsches Treffen mit Diskussion am Eröffnungslagerfeuer

22. 6. 2022 Sportovní den pro všechny účastníky projektu. Skupiny si vyzkoušely následující disciplíny: – fotbal kluci, vybíjená děvčata, přetah lanem, běh lesním porostem 1 km, sprint 60 m, hod míčkem na dálku, šplh na laně, lukostřelba Sporttag für alle Projektbeteiligten. Die Gruppen versuchten sich in folgenden Disziplinen: – Jungenfußball, Mädchen-Völkerball, Tauziehen, 1 km Waldlauf, 60 m Sprint, Weitschuss, Seilklettern, Bogenschießen

23. 6. 2022 Po skupinách – prohlídka místního biotopu, zvláštnosti flóry a fauny, orientační závod, večer nácvik zpracování paliva, táborák, Česko – německé debaty pod vedením učitelů Gruppen – Besichtigung des örtlichen Biotops, Besonderheiten der Flora und Fauna, Orientierungslauf, Abendschulung in der Brennstoffverarbeitung, Lagerfeuer, tschechisch-deutsche Debatten unter der Leitung von Lehrern

24. 6. 2022 – Balení zavazadel, slavnostní průvod v maskách, hromadné Česko – německé zpěvy, provolání na rozloučenou, odvoz dětí Oparno – Jiříkov – Neugersdorf Kofferpacken, Objektsreinigung, festlicher Maskenumzug, tschechisch-deutsche Singmesse, Abschiedsruf, Abreise der Kinder Oparno – Jiříkov – Neugersdorf

25. 6. 2022 Odinstalování techniky a sportovišť, úklid objektu, Oparno Deinstallation von Geräten und Sportplätzen, Aufräumen des Gebäudes, Oparno

30.6.2022 – Vyhodnocení projektu, ukončení, Neugersdorf Projektevaluierung, Beendigung, Neugersdorf

„Setkávání dětí – Jiříkov/Neugersdorf“ EEL-0656-CZ Schulpartnerschaft