Naše sdružení organizovalo přípravu 20 vedoucích a praktikantů pro realizátora Letních kempů OS JETY98, z.s.

Letní kempy – zpráva o přípravě vedoucích Letních kempů 2021

AD 2.1

Organizaci přípravy Letních kempů 2021 v souladu s anotací Výzvy, tedy ve snaze vytvořit dětem situace a podmínky, ve kterých budou schopné akceptovat snahy o snížení dopadů pandemické situace v kvantitě a úrovni vzdělávání na základních školách.

AD 2.2

Příprava vedoucích se při podpoře snížení dopadů pandemické situace v kvantitě a úrovni vzdělávání na základních školách zaměřila na tyto konkrétní okruhy:

  • program všech kempů organizoval v duchu potřeb kolektivní tvůrčí spolupráce a kvalitních sociálních vazeb, poplatných věkové a vědomostní úrovni účastníků kempů – žáků ZŠ
  • program všech kempů organizoval ve snaze doplnit, případně vhodně kompenzovat výpadky prezenční výuky /formální vzdělávání/ vzdělávacími aktivitami v přírodě, v duchu kamarádství, užší diskuze s vedoucími kempů a lektory, tedy metodami méně formálními
  • program všech kempů byl organizován sice neformálními metodami, ale obsahoval pevný časový a programový plán, jehož dodržování podporovalo nutnost obnovy edukativních snah dětí. Tyto snahy byly dále podpořeny zařazením samostatných praktických a teoretických činností, které byly bodovány a hodnoceny
  • program všech kempů byl organizován sice v duch snah o doplnění vzdělání, ale převládaly zde neformální kolektivní metody, které vyvolávaly v dětech snahy o realizaci aktivit se zájmem
  • program všech kempů byl organizován školenými vedoucími a lektory v ryze přátelském duchu, s důrazem na kolektivní interaktivitu, kdy každý byl oceněn za svou snahu před kolektivem. Tyto metody podpořily dle zkušeností žadatele duševní pohodu a duševní zdraví dětí
  • program všech kempů byl organizován v přírodním prostředí, umožňujícím podporu zdravého životního stylu a rozvoje pohybových aktivit dětí. Byly zařazovány krátké splnitelné rozcvičky, přestávky s protahováním, procházky, rekreační pohybové a sportovní aktivity. Byla podávána lehce stravitelná jídla, bohatá na zeleninu, zakysané mléčné výrobky, kvalitní pitný režim. Před každou fyzickou aktivitou se děti naučily adaptovat své tělo na očekávanou zátěž. Po všech fyzických aktivitách byl aplikován důkladný odpočinek.

Témata přípravy vedoucích:

Historické, přírodní a kulturní památky Šluknovska
Environmentální aktivity v lužních lesích
Česko-německá konverzace v příhraničí
Pobyt v přírodě, základy zálesáka
Robotika zábavnou formou
Ruční tvorba z přírodnin Šluknovska
Sportování pod širým nebem
Camp Slunce – součinnost s přípravou Letních kempů 2021